1. Košík 2. Objednávka 3. Kontrola

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v tomto internetovém obchodě. Provozovatelem  internetového obchodu www.eurowel-shop.cz je Eurowel Bohemia s.r.o., Telnice č.p. 100, 403 38 Telnice, identifikační číslo 25043145, registrace Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka oddíl C, vl. 14523, DIČ:CZ25043145, e-mail:eurowel@eurowel.cz, Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník). 

 • OBJEDNÁVKA  A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 • PLATBA A DOPRAVA ZBOŽÍ
 • ZÁRUKA A REKLAMACE
 • ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 • PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO
 • PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO
 • DOKUMENTY KE STAŽENÍ

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím tohoto internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s nákupním řádem a i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, platných telefonních čísel a e-mailových adres. Po objednání zboží vám přijde na vaši e-mailovou adresu potvrzení vaší objednávky a e-mail s podklady pro platbu. 
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny.
 6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci tohoto internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech a zasílání novinek.

PLATBA A DOPRAVA ZBOŽÍ

 • Platba bankovním převodem - při platbě bankovním převodem vyčkejte na potvrzovací e-mail, ve kterém naleznete informace k platbě. Fyzické dodání objednávky lze uskutečnit, až po připsání finančních prostředků na uvedený bankovní účet. Při platbě bankovním převodem uvádějte jako variabilní symbol číslo objednávky. Daňový doklad faktura je vždy součástí zásilky. 
 • Daňový doklad slouží jako záruční list.
 • Doprava zboží. Zákazníkům je zboží zasíláno po úhradě bankovním převodem, a to Českou poštou nebo přepravní společností podle výběru provozovatele. S ohledem na rozměry a hmotnost zásilek. Možnost vyzvednutí zboží osobně na provozovně, po zaplacení bankovním převodem. 
 • Termín dodání obvykle ca. 3 dny, jinak uvedeno u jednotlivého sortimentu zboží.
 • Dopravné za objednávky je účtováno 170,00 Kč s DPH. 

ZÁRUKA REKLAMACE

 1. Převzetím věci přechází na kupujícího vlastnictví koupené věci. Při zásilkovém prodeji přechází vlastnictví na kupujícího převzetím věci kupujícím na místě dodání jím určeném. Jestliže kupující svým zaviněním poškodí nebo zničí vybrané zboží před převodem vlastnického práva, odpovídá za škodu podle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu.
 2. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí věci kupujícím.
 3. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věci prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
 4. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 5. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Nebyla-li věc ještě použita, může kupující namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou.
 6. Jde-li o vadu, kterou nejde odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně používána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)

Na základě zákona č. 367/2000 má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží , bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, včetně veškerého dodaného příslušenství, v uvedené lhůtě poslat zpět. Po obdržení takto vráceného zboží mu bude obratem vrácena zpět odpovídající částka způsobem, na kterém se předem dohodneme. Prosíme, zboží posílejte Eurowel Bohemia s.r.o., Telnice č.p. 100, Telnice, 403 38. Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrátí částku zaplacenou za balné a poštovné), za splnění následujících podmínek:

 • vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, musí být v bezvadném stavu bez známek užívání v původním obalu, schopno další distribuce
 • nakupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce pouze jako obyčejný balík. Na zboží zaslané na dobírku nebude brán zřetel. Peníze budou v souladu s občanským zákoníkem vráceny bankovním převodem a to nejpozději do 30 dnů

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

 • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží po zaplacení v termínu uvedeném na objednávce a dodat na adresu kupujícího. Tato povinnost se však nevztahuje  na objednávku, ze které je zřejmé či pravděpodobné, že kupující zboží odebere a platbu neprovede.
 • Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 • Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Dodací lhůta je obvykle do 3 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že zboží z naší nabídky není skladem, bude zřetelně označeno pojmem není skladem, resp. vyprodáno, nedostupné takové zboží nelze vložit do košíku a objednat. U každého zboží uvádíme konkrétní dodací lhůtu včetně údaje o dostupnosti na skladě.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 • Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení.
 • Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.
 • Kupujícímu je doporučeno nepřebírat od přepravce poškozenou zásilku a kontaktovat naše reklamační oddělení. V případě převzetí poškozené zásilky bude k reklamaci přistupováno ve spolupráci s přepravní službou. Po převzetí zboží je doporučeno zboží bez zbytečného odkladu zkontrolovat a případné zjištěné vady co nejdříve oznámit telefonicky tel.č. 472714392 nebo písemnou formou na e-mail: eurowel@eurowel.cz.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

 • Obchodní podmínky platné od 1. 1. 2018  ZDE
 • Formulář odstoupení od kupní smlouvy ZDE
 

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím